skip to Main Content

V prosinci roku 2016 prošly nebankovní půjčky zásadními legislativními změnami, týkajícími se poskytování a zprostředkování. Změny se samozřejmě dotknou nejen poskytovatelů, ale také žadatelů o půjčky. Účelem těchto změn bylo skoncovat s lichváři a nepoctivými poskytovateli. Žadatele mají naopak chránit. Nebankovní půjčky by měly od 1. 12. 2016 být bezpečnější, ovšem také méně dostupné.

Větší bezpečí pro žadatele

Vyšší ochrana žadatele je jednou ze zásadních změn, jakými spotřebitelské úvěry prošly. Legislativní změny zamezují poskytovatelům půjček v provádění řady neférových postupů, které se doposud běžně praktikovaly.

Doposud také vedla přehled nad poskytovateli půjček Česká obchodní inspekce. Nyní spadají pod pravomoc České národní banky, která má nástroje k vynucení a regulaci neetických praktik.

Půjčky do 5 000 korun doposud nespadaly pod žádný dohled. I poskytovatelé těchto nižších půjček nově spadají pod pravomoc ČNB.

Stanovení výše sankcí za nesplácení

Doposud byla praxe taková, že i z půjčky do 5 000, kterou si žadatelé brali jako finanční výpomoc před výplatou, se mohl díky sankcím za nesplácení stát dluh, který mnohonásobně převyšoval půjčenou částku. V novém zákoně je jasně definováno, kolik si poskytovatelé půjčky mohou účtovat za prodlení se splácením. Dosud si poskytovatelé výši sankcí stanovovali sami.

Podle nového zákona platí, že:

  • pokuta nesmí přesáhnout 50% výše půjčky
  • pokuta nesmí přesáhnout 200 000 korun
  • pokuta musí být maximálně 0,1% z částky v prodlení za den

Půjčky s ručením nemovitostí

Nově také platí, že má-li žadatel půjčku, kterou ručí nemovitostí, nepřijde o ní automaticky v případě, že svůj dluh nesplácí. Ze zákona má nyní žadatel půlroční lhůtu na doplacení úvěru. Teprve po uplynutí této doby má bankovní či nebankovní společnost nárok zastavit a prodat nemovitost.

Těžko říct, zda je půlroční doba krátká či dostačující, zvlášť vezmeme-li v potaz, že u půjček ručených nemovitostí jsou obvykle úvěry vysoké, řádově statisícové.

Zákaz rozhodčích doložek

Rozhodčí doložka obnášela to, že v případném sporu rozhodoval rozhodce, kterého si najal poskytovatel. V praxi vše probíhalo obvykle tak, že rozhodce ve zrychleném řízení stranil tomu, kdo ho platil, čili poskytovateli. Rozhodčí doložku dosud nebankovní společnosti běžně zahrnovaly do smluv.

Od 1.12.2016 se veškeré spory řeší pouze soudní cestou. Rozhodčí doložka zaniká. Poskytovatelé půjček mohou mít nyní více problémů s vymáháním svých pohledávek, což může mít za následek stanovení vyšších úrokových sazeb a důkladnější prověřování žadatelů.

Žadatelé budou nyní důkladněji prověřováni

Poskytovatelé mají nyní v souvislosti s novou legislativou vyšší byrokratickou zátěž, která se může odrazit v důkladnějším prověřování klientů. Předpokládá se, se značně omezí půjčky bez doložení příjmů. Poskytovatelé půjček budou nuceni důkladněji porovnávat příjmy a výdaje každého klienta, jeho bonitu a záznamy na seznamu dlužníků. V případě, že poskytovatel takto neučiní, má žadatel nárok na dovolání se neplatnosti smlouvy, načež by nemusel platit žádné úroky. Platnost smlouvy má žadatel nárok napadnout až do tří let od jejího skončení.

Menší dostupnost a nižší schvalovatelnost

Je to logické: zákon více chrání žadatele, což poskytovatele nutí k větší obezřetnosti. Některé půjčky se prodraží, někteří poskytovatelé pozastaví svou činnost, dostupnost bude nižší a doba schvalovacího procesu se protáhne.

Schválením neprošlo stanovení maximální výše RPSN. Poskytovatelé půjček mají ve stanovení výše RPSN možnost vlastní volby, tak, jak tomu bylo doposud.

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top