skip to Main Content

Málokdo asi při zakládání penzijního pojištění předpokládá, že nastane situace, kdy dojde k rozhodnutí ho předčasně zrušit. Nicméně stává se to. Pokud se člověk ocitne ve finanční tísni, pak nemá jinou možnost a je nucen smlouvu k produktu penzijního spoření vypovědět. Kolik předčasné zrušení penzijního spoření stojí?

Smlouvu hned nerušte, řešení je odložení plateb

I v případě, že se ocitnete ve vážné finanční situaci a nemáte na to, abyste dále spořili, penzijní pojištění hned nerušte. Existuje totiž možnost požádat o dočasné přerušení placení nebo odložení plateb. Ve většině případů je možné se takto rozhodnout kdykoli během platnosti smlouvy. Hned, jakmile vám to finanční situace dovolí, můžete opět začít spořit.
V každém případě je nutné podobnou změnu hlásit pojišťovně. Není možné se jen tak rozhodnout a sám od sebe přerušit platby například na rok. V případě, že penzijní spoření neplatíte déle jak půl roku a tuto změnu jste předem nenahlásili, pojišťovna vaši smlouvu zruší.

Přerušení či odklad placení musí pojištěný písemně oznámit penzijní společnosti, přičemž je nutné uvést datum počátku a ukončení odkladu. Tato doba nesmí přesáhnout 12 měsíců. Jestliže příspěvek následně doplatíte, bude vám doba odkladu započítána do spořící doby. Státní příspěvek ovšem zpětně nelze čerpat.

Podmínky a okolnosti při přerušení penzijního spoření

  • pro přerušení penzijního spoření musíte mít smlouvu uzavřenou alespoň po dobu 36 měsíců
  • doba přerušení se nezapočítává do pojistné doby
  • příspěvky není možné zpětně doplatit
  • není možné čerpat po tuto dobu státní příspěvky
  • neztrácíte však nárok na podíl na výnosech

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

  • Penzijní připojištění – jeho uzavření bylo možné do roku 2012 a nabízelo pouze jeden investiční fond, garantovalo nezáporné zhodnocení
  • Doplňkové penzijní spoření – jeho uzavření probíhalo od roku 2013, nabízí výběr z několika investičních fondů, ale přichází o garanci nezáporného zhodnocení (jedná se o automatickou součást smlouvy)

Kdy je vhodné penzijní spoření vybrat a kdy je to naopak ztrátové?

Ideální je případ, kdy vám penzijní připojištění opravdu přilepší důchod. V tomto momentě vám budou vyplaceny všechny naspořené prostředky i státní příspěvky. Podmínkou je dosažení věku minimálně 60 let a trvání pojistné smlouvy alespoň 60 měsíců. Nejvýhodnější je pak výplata penze na dobu určitou. Například při výplatě na 10 let a déle neplatíte žádnou daň z výnosu ani z příspěvku zaměstnavatele.

Pro předčasné vyplacení musíte splnit podmínku minimálně 24 měsíců spoření. V tomto případě však přijdete o státní příspěvky, které mohou dosáhnout až 6 360 korun ročně a přicházíte také o výnosy z nich. Kromě toho musíte zdanit výnos a příspěvek zaměstnavatele, a sice 15 procenty.

U penzijního připojištění je zcela nevhodné ukončit smlouvu předčasně před uplynutím 12 měsíců. U doplňkového penzijního spoření je to nevýhodné před uplynutím 24 měsíců spořící doby. V tomto případě nezískáte vůbec žádnou výplatu, tzn., že se vám nevrátí ani vlastní vložené prostředky.

Jestliže se rozhodnete pro předčasné ukončení penzijního spoření, bude vám ukončeno po 2 následujících měsících od přijetí žádosti v případě penzijního připojištění a po 1 měsíci v případě doplňkového penzijního spoření. Výplata vám bude odeslána v měsíci po ukončení. Jestliže žádáte o jednorázové vyplacení nebo o výplatu penzí, není žádná výpovědní lhůta.

Příspěvky od zaměstnavatele

V jakém případě se příspěvky od zaměstnavatele daní a kdy ne?

U výplaty dávky se příspěvky od zaměstnavatele nezdaňují jen v případě výplaty formou penze. U doplňkového penzijního spoření je možná penze na dobu minimálně 3 roky. U penzijního připojištění jsou v současné době už všechny penze většinou doživotní. Proto si klienti s penzijním připojištěním vybírají jednorázové vyrovnání, kde se ale příspěvky zaměstnavatele musí danit. Zdanění provádí přímo penzijní společnost.

Příspěvek zaměstnavatele se daní 15%, jestliže se jedná o jednorázové vypořádání nebo předčasnou výplatu. V případě výplaty penze příspěvek zaměstnavatele nedaníte.

Jestliže nechcete zbytečně přijít o zmíněné bonusy, je lepší variantou odložení či přerušení splátek penzijního spoření. Pokud se přesto rozhodnete penzijní spoření předčasně zrušit, počítejte s tím, že vám nebudou vyplaceny státní příspěvky, a že se v některých případech daní příspěvek od zaměstnavatele. Je nutné brát také v potaz určitou výpovědní dobu a lhůtu, kterou pojišťovna má na vyplacení prostředků.

Hodnocení
0 / 5 2

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top