skip to Main Content

Pravidelný příjem – co si pod ním lze představit, pokud žádáme o nebankovní půjčku?

Základní podmínkou pro udělení nejen nebankovní půjčky je pravidelný finanční příjem. Co vše pod tento obecný pojem spadá a co si pod ním lze představit? Podle pravidelného finančního příjmu posuzuje bankovní i nebankovní společnost tzv. úvěruschopnost svého klienta, tedy jeho…

Back To Top