skip to Main Content

Osobní bankrot je způsob, jakým se dlužníci mohou vypořádat se svými dluhy. Předtím, než dlužník návrh na oddlužení podá, musí splnit tři podmínky. Především musí mít dluh u dvou a více věřitelů a musí být zjevné, že není schopný své dluhy splácet. Jedná-li se o jednorázový výpadek splátek, měl by se dlužník pokusit domluvit se svým věřitelem na odkladu, popřípadě úpravě výše splátek. Insolvenční řízení je řešením především pro dlužníky, kteří se se svými splátkami opozdili už po dobu několika měsíců bez vidiny na zlepšení situace. Osobní bankrot rozhodně nemusí být schválen každému dlužníkovi. O oddlužení rozhodne soud.

Další podmínkou je, že žadatel o osobní bankrot musí být schopen v následujících pěti letech splatit alespoň 30% z celkové výše svých dluhů. Patří sem nejenom samotná dlužná částka, ale také úroky a poplatky nebo náklady na exekutora či soudní výlohy.

Změny pro osobní bankrot v roce 2019

Již od ledna 2019 se dlužníkům zvýšilo nezabavitelné minimum. Jedná se o částku, která musí dlužníkovi zbýt na živobytí. Díky růstu normativních nákladů na bydlení se od letoška zvýšila také výše nezabavitelného minima. V roce 2018 to bylo 6 225,33 Kč, v roce 2019 je to 6 428,67,- Kč. Pokud má člověk v insolvenci rodinu, pak na každou vyživovanou osobu náleží dalších 1 607,17 Kč.

Kromě nezabavitelného minima v roce 2019 vzrostla i částka, nad kterou se při osobním bankrotu formou splátkového kalendáře sráží dlužníkovi zbytek čisté mzdy bez omezení. V letošním roce tato částka vzrostla z 9 338 Kč na 9 643 Kč.

Žadatel o osobní bankrot musí splnit tyto tři podmínky:

  • musí dlužit alespoň dvěma věřitelům
  • musí prokázat, že se se svými závazky snaží dlouhodobě vypořádat, avšak nedaří se mu to
  • musí v průběhu 5 let splatit alespoň 30% z celkové výše svého dluhu

Kdo může dlužníkovi zpracovat návrh na osobní bankrot a kolik to stojí?

Návrh na osobní bankrot rozhodně nemůže podat každý. Dlužník by měl oslovit někoho z akreditovaných odborníků, například:

  • zástupce právnických profesí (například advokáta, insolvenčního správce, notáře nebo exekutora)
  • neziskovou a veřejně prospěšnou organizaci

Zástupci právnických profesí si za vypracování návrhu na osobní bankrot mohou účtovat maximálně 4 000 korun při oddlužení jednotlivce nebo 6 000 korun při oddlužení manželů. Akreditované neziskovky návrh zpracují zdarma.

Za přípravu návrhu se neplatí předem, nýbrž až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužním pravidelně každý měsíc hradí. Měsíční odměna pro insolvenčního správce je 1 089 korun.

Změny v oddlužení od června 2019

Cílem zákonodárců je zpřístupnění osobního bankrotu více lidem. Pokud projde schválením novela insolvenčního zákona, kterou, připravují, měly by od 1. června 2019 platit dvě varianty oddlužení:

  • v průběhu 3 let musí dlužník splatit alespoň 60% z celkového dluhu
  • v průběhu 5 let musí dlužník splatit co nejvíce ze svého dluhu, přičemž konkrétní suma není stanovena

Proces oddlužení začíná vypracováním a podáním návrhu. Ten musí mimo jiné obsahovat osobní údaje dlužníka, navrhovaný způsob oddlužení (buď pomocí splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetku), informace ohledně dosavadních dluhů, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, očekávané příjmy dlužníka pro následujících 5 let a další údaje.

Poté, co zpracovatel podá návrh na k příslušnému krajskému soudu, který jej schválí, začíná samotné insolvenční řízení. Pokud své závazky řádně splácíte, končí cleý proces smazáním všech v minulosti nabytých dluhů.

Postup pro výpočet srážky z příjmu dlužníka

Výše srážek závisí na hodnotě životního minima a normativních nákladů na bydlení, dále na výši příjmů a počtu dlužníkem vyživovaných osob.
Do příjmů dlužníka se započítává nejenom jeho mzda či příjmy z živnostenské činnosti, ale taktéž nemocenská, invalidní důchod, starobní důchod, dědictví a finanční dary. Dlužník je povinen každých 6 měsíců dokládat výši svých příjmů insolvenčnímu správci.

Splátky se vypočítávají z čistého příjmu dlužníka. Z něj je následně odečteno nezabavitelné minimum (6 428,67 korun) a také nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu. Jestliže dlužníkovi po odečtení všech nezabavitelných částek zbyde víc jak 9 643 korun, všechen přebytek je využit k úhradě splátek. Z části čisté mzdy do 9 643 korun včetně mu pak vždy náleží jedna třetina, zvýšená o 1 nebo 2 koruny, pakliže daná suma není dělitelná třemi.

I v případě připravované novely zákona bude stále platit, že povinností dlužníka je vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Novela tuto povinnost bude výslovně stanovovat.

Bohužel s osobním bankrotem zkušenost mám a musím říct, že mě to v životě dost pomohlo. Teďka mám pořád kde bydlet a ty podmínky jsou reálné, jen musím doplatit zbytek dluhu. Pořád je to lepší než ta dluhová past, v jaké jsem byl.
Honza P.

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top