skip to Main Content

Základní podmínkou pro udělení nejen nebankovní půjčky je pravidelný finanční příjem. Co vše pod tento obecný pojem spadá a co si pod ním lze představit?

Podle pravidelného finančního příjmu posuzuje bankovní i nebankovní společnost tzv. úvěruschopnost svého klienta, tedy jeho schopnost splácet v určitý termín své závazky v předem dané výši. Samozřejmě, že funguje pravidlo, že čím vyšší pravidelný příjem máte, tím vyšší bude vaše šance získat půjčku. Co vše spadá pod pojem „pravidelný příjem“?

Půjčka bez doložení příjmu

Ještě donedávna byla půjčka bez doložení příjmu poměrně častým jevem. Díky změně legislativy půjček tohoto druhu však razantně ubylo. Dle změny v legislativě je totiž každý poskytovatel úvěru povinen po svém žadateli požadovat doklad o výši příjmu a dostatečně prověřit klientovu schopnost splácet své závazky.

Pravidelný příjem a jeho zdroje

Pokud žádáte o úvěr a poskytovatel po vás chce doložení příjmu, bude ho zajímat především:

 • zda je příjem pravidelný (tj. zda se opakuj, například měsíčně)
 • jaká je výše pravidelného příjmu

Svou roli hraje samozřejmě také to, odkud tento pravidelný příjem žadatel má, nicméně to už bývá druhotné hledisko. Žadatelé o půjčku si velice často myslí, že pod pojmem „pravidelný příjem“ se skrývá pouze příjem ze zaměstnání. Přesto, že takový druh příjmu bývá hodnocen jako nejspolehlivější, druhů příjmu může být celá řada.

 • Pravidelný příjem ze zaměstnání – nejčastěji pravidelný měsíční příjem. U poskytovatele půjčky můžete jako doklad předložit:
  smlouvu na dobu určitou – nejideálnější a nejméně riziková, slibující to, že žadateli chodí pravidelná výplata ze zaměstnání, které má na delší dobu. Díky smlouvě na dobu neurčitou můžete mnohdy získat lepší úrokovou sazbu.
  smlouvu na dobu určitou – příjem je zaručen pouze po dobu platnosti smlouvy, a proto je takový klient pro poskytovatele rizikovější. V tomto případě už jsou poskytovatelé opatrnější.
  dohoda o provedení práce/dohoda o pracovní činnosti – žadatele s DPP nebo DPČ posuzuje každý poskytovatel individuálně. Lze však konstatovat, že takový žadatel je pro poskytovatele menším rizikem než žadatel, který dokládá smlouvu na dobu určitou.
 • Pravidelný příjem z podnikání – tento zdroj příjmu poskytovatelé půjček samozřejmě akceptují, nicméně žadatel musí mít podané minimálně jedno daňové přiznání, tzn., že musí být na trhu alespoň 1 rok. V opačném případě nelze zcela jasně jeho příjmy ověřit. Přehled o finančních příjmech vystavuje na počkání příslušný finanční úřad.
 • Příjem ze starobního a předčasného důchodu – ač si celá řada žadatelů myslí opak, žadatel s příjmem ze starobního a předčasného důchodu je pro poskytovatele půjček rozhodně málo rizikovým. Roli samozřejmě hraje výše důchodu. Při nižším důchodu se obvykle poskytují menší půjčky.
 • Příjem z invalidního důchodu – jedná se sice o pravidelný příjem, ovšem pro poskytovatele takový žadatel spadá do rizikové skupiny. Invalidní důchod totiž podléhá pravidelným kontrolám, takže se jeho výše nebo příjem může změnit. Do rizikové skupiny spadají také žadatelé s příjmem z vdoveckého, vdovského a sirotčího důchodu.
 • Příjem ze sociálních dávek – jakákoli finanční podpora od státu je sice jistá a pravidelná, ovšem i zde platí, že podléhá kontrolám, a tudíž příjem není neomezený a jeho výše se může měnit. Žadatel má šanci půjčku získat. Poskytovatel za příjem považuje například mateřskou, rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti či přídavky na dítě.
 • Příjem z renty – jedná se o příjem, který není z bezprostředního plnění, může vycházet například z pojištění či vlastního majetku, například příjem z pronájmu nemovitosti. Klienti s příjmem z renty spadají do málo rizikové skupiny, a proto mají velkou šanci získat úvěr i dobré podmínky půjčky.

Pravidelný příjem a způsoby jeho prokázání

Pokud žádáte o půjčku a poskytovatel od vás vyžaduje doložení o výši pravidelných příjmů, můžete doložit například:

 • výplatní pásky
 • daňové přiznání
 • potvrzení o přiznání sociálních dávek
 • výpisy z vašeho bankovního účtu
 • smlouvu o pronájmu nemovitosti
  atd.

Žádali jste někdy o půjčku a byli jste poskytovatelem vyzváni k doložení pravidelných příjmů? Jakým způsobem jste své příjmy dokládal vy a jaký typ příjmů jste uváděli?

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top