skip to Main Content
Odečet hypotéky z daní

Jestliže nemovitost používáte pro bytovou potřebu svou nebo svých blízkých, můžete si úroky zaplacené za úvěry na bydlení uplatnit jako odečitatelnou položku na daních z příjmu, a to až do částky ve výši 300 000 korun. Jak věc ale funguje v praxi?

Hypotéku si lze odečíst v daňovém přiznání. Úroky, které zaplatíte za úvěr, který jste si vzali na bydlení, jsou nezdanitelnou položkou základu daně. Uplatnit je můžete buď při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Kdo tuto nezdanitelnou položku může, a kdo nemůže uplatnit?

  • jak velká je sleva? U hypotéky 300 000 za rok nezdanitelné části daně je výše slevy 45 000
  • kdo má na slevu nárok? Plátce hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, který si úvěr bral na bytovou potřebu svou nebo svých příbuzných v první linii
  • jak lze slevu uplatnit? U zaměstnavatele v ročním zúčtování daně nebo jednou ročně v daňovém přiznání.
  • kdy se sleva uplatňuje? U zaměstnavatele je to 15. února, při daňovém přiznání je to 1. dubna

Úroky zaplacené za úvěr za bydlení lze uplatnit pouze v případě, že nemovitost používáte k vlastnímu bydlení, popřípadě k bydlení svých blízkých příbuzných, například rodičů nebo dětí. Tuto nezdanitelnou část daně není možné použít u nemovitostí, které dále pronajímáte či se kterými obchodujete. Finanční úřad po vás bude chtít doložit výpis z katastru nemovitostí a dokladem o trvalém bydlišti v dané nemovitosti.

Stává se také, že nemovitost vlastníte, bydlíte v ní, ale nemáte zde trvalé bydliště. V takovém případě doklad o trvalém bydlišti zákon přímo nevyžaduje, nicméně musíte jinak doložit, že v dané nemovitosti opravdu bydlíte. Stačit by měly svědecké výpovědi sousedů, energie odebírané na vaše jméno nebo fakt, že na adrese dané nemovitosti odebíráte poštu.

Existují také situace, kdy máte hypotéku na nemovitost, ale nemáte žádné příjmy, na které by se odečitatelná položka dala uplatnit. Příkladem jsou obvykle ženy, které si ještě jako svobodné a bezdětné vezmou hypotéku na bydlení, později se však vdají, mají děti a pobírají rodičovskou. Příjem, na který by se dal uplatnit tento daňový odpočet, jim tedy chybí. Nabízelo by se řešení, aby daňový odpočet uplatnil manžel. Bydlí přece ve společné domácnosti, platí společně splátky a navíc stejně tak uplatňuje slevu na dani na manželku bez zdanitelných příjmů. V každém případě má nárok na daňový odpočet pouze ten, na něhož je hypotéka sjednaná. Jestliže manžel není uveden v hypoteční smlouvě a hypotéku čerpá pouze žena, nemůže manžel tento odpočet uplatňovat ve svém daňovém přiznání. Buď tedy rodina odečet hypotéky z daní oželí až do doby, než bude mít manželka opět svůj příjem, anebo je zde možnost sjednání nového úvěru, v němž bude figurovat také manžel (nebo pouze manžel). Obvykle je však nový úvěr sjednáván s novými podmínkami a s novým posouzením schopnosti splácet.

A jaký je postup v případě, že je hypotéka společná pro oba manžele? V tomto případě může daňový odpočet úroků z hypotéky uplatňovat pouze jeden z manželů, popřípadě oba, ale rovným dílem. V případě, že jeden z manželů nemá příjmy, na něž by mohl odečet uplatnit, má možnosti uplatnit ho druhý z manželů, a to v plné výši. Je však nutné doložit čestné prohlášení, že druhý z manželů úroky ve svém daňovém přiznání nebo ročním zúčtování neuplatňuje.

Co když máte hypotéku na rekonstrukci bydlení? Odpočet můžete uplatňovat i v tomto případě. Podmínkou je, že jste účastníkem úvěru a rekonstruovanou nemovitost využíváte k trvalému bydlení buď vy, nebo vaši přímí příbuzní.

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top