skip to Main Content

Insolvence a vyhlášení osobního bankrotu jsou v současné pojmy všeobecně známé. Tyto záležitosti nejsou ničím výjimečným, bohužel. V praxi se jedná o to, že vám, při vyhlášení osobního bankrotu odpustí až 70% vašich dluhů a vy se tak opět budete moci dostat do situace, kdy budete schopni řádně své závazky splácet. Všechny vaše pohledávky budou sloučeny do jedné, a tu budete mít možnost splácet za výhodnějších podmínek než doposud. Společné oddlužení manželů má ve srovnání s oddlužením fyzické osoby jistá specifika. Která to jsou?

Podmínky pro společné oddlužení manželů

Jednou z hlavních podmínek pro společné oddlužení manželů je, že oba manželé musí splňovat jistá kritéria, po jejichž naplnění může být oddlužení realizováno.

  • především je nutné zaplatit alespoň 30% dluhů, které jste dosud nesplatili a mít minimálně dva věřitele, přičemž obvykle věřitelů bývá více
  • je nutné, aby dluhy byly po datu splatnosti
  • manželé musí jasně prokázat, že své dluhy nejsou schopni nijak splácet

Společné oddlužení rozhodně není nic jednoduchého, alespoň ne natolik, že byste si s vyřízením celé záležitosti poradili sami bez odborné pomoci. V každém případě se vyplatí obrátit se na odborníky a dobrého zprostředkovatele, který vám ve všech oblastech poradí.

Rozhodně je dobré zjistit si všechny podmínky, které musíte pro společné oddlužení manželů splňovat. Porovnejte si všechny nabízené produkty a vyberte poskytovatele, který pro vás nabízí ty nejvýhodnější podmínky.

Manželé oddlužení podstupují společně

Manželé musí oddlužení podstoupit společně. Jedná se o povinnost vyplývající nejen ze zákona a z rozvodové praxe, ale z prosté logiky. V případě, že vaše dluhy spadají do společného jmění manželů, jste spoludlužníci. Není možné, aby za takovýchto podmínek podstoupil oddlužení jenom jeden z vás.

Jak je to při oddlužení jednoho z manželů?

V případě, že ve společném jmění manželů nemáte žádné dluhy a nebo pokud ty nejvyšší dluhy jsou výlučně záležitostí pouze manžela či manželky a dluhy ve společném jmění manželů představují únosnou částku, kterou dokážete společně vykrýt nad rámec oddlužení, je oddlužení pouze jednoho z manželů reálné a vlastně i výhodné.

V praxi však existuje jen hrstka manželů, jejichž dluhy nespadají do společného jmění manželů. Samostatné dluhy v sezdaném manželství se v praxi téměř nevyskytují.

V každém případě, pokud vám bude poskytovatel tvrdit, že oddlužení může bez problémů podstoupit pouze jeden z vás, a že manželku/manžela můžete těchto tahanic ušetřit, pak další spolupráci s tímto poskytovatelem důkladně zvažte.

Dluhy nezanikají

Společnost si leccos dokáže přikrášlit a společné oddlužení manželů není výjimkou. Často můžete zaslechnout různé fámy, jako například, že oddlužením dluhy zanikají, což není tak úplně pravda.

Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Jak tedy tvrdí insolvenční zákon, dluhy nezaniknou. Jednoduše řečeno tyto dluhy nemusíte platit v rozsahu, v němž jste je za posledních 5 let nedokázali zaplatit, nicméně tyto dluhy jsou stále platné. Můžete je splácet, ovšem nikdo vás k tomu nemůže nutit.

Žádost o společné oddlužení podávají manželé společně, přičemž jsou pokládáni za jednoho dlužníka (nikoli za dva). Soudní slyšení se také provádí v jednom termínu, nikoli ve dvou. Příjmy obou manželů se sečtou, přičemž jim musí zůstat nezabavitelné minimum pro 2 dospělé osoby. Pokud máte děti, částka nezabavitelného minima narůstá. Zbytek se každý měsíc procentuálně rozdělí věřitelům.

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top