skip to Main Content

Topíte se v dluzích a hrozí vám exekuční srážky ze mzdy? Připravte se na to, že takový život bude poměrně krušný. Nicméně v každém případě vám musí zbýt určité nezabavitelné minimum. Jak se exekuční srážky ze mzdy provádí?

Srážky ze mzdy zaměstnavatelem

K exekučním srážkám z platu se přistupuje až v momentě, kdy už byly provedeny mimoexekuční srážky, přičemž zaměstnavatel má právo srazit vám pouze povinné odvody (daň z příjmů fyzických osob, pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Kromě toho má zaměstnavatel právo srážet vám ze mzdy své pohledávky (zálohu na mzdu, nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady a náhradu mzdy za dovolenou, na kterou zaměstnanec nemá právo).

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy?

Pro exekuční srážky ze mzdy existuje výpočtový vzorec, určený občanským soudním řádem. Určuje mj. i částku, která vám nesmí být zabavena. Tato částka se odvíjí od výše vašeho životního minima a normativu nákladů na bydlení.

Zároveň je také určena částka, která vám z čisté mzdy může být zabavena. V rozmezí těchto částek stanoví také princip postihu čisté mzdy. Jedná se vždy jen maximálně o 1/3 vypočtené částky, jestliže se jedná o nepřednostní pohledávky, a nebo o 1/2 v případě, že se jedná o přednostní pohledávky (například daňové pohledávky, výživné atd.).

Jaké minimum vám nesmí zabavit?

Jedná se o 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy 3 410 korun, a částku normativních nákladů na bydlení pro 1 osobu v nájemním bytě v obci do 50 000 do 99 999 obyvatel (bez ohledu na to, zda žijete v menší či větší obci). Pro rok 2016 byla tato částka stanovena na 5 858 korun.

Minimum, které vám nesmí být zabaveno, se tedy určí jako 2/3 z 9 268 korun a činí 6 178,68 korun.

Minimum na vyživovanou osobu

Minimum na vyživovanou osobu zaměstnavatel stanovuje podobným způsobem: jako 1/4 z nezabavitelné částky na povinného 6 178,67 korun, takže 1 544,67 korun.

Na manžela (manželku) se vám započítává 1/4 nezabavitelné částky i přesto, že má samostatný příjem a dokonce i přesto, že žijete odloučeně.

Na společně vyživované dítě se započítává 1/4 z nezabavitelné částky, a to každému manželovi zvlášť (pokud se srážky ze mzdy provádí oběma manželům).

Celková nezabavitelná částka

Jaká tedy bude výše celkové nezabavitelné částky? Vypočítáte ji jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Exekuční srážky ze mzdy a jejich výpočet

Exekuční srážky ze mzdy se provádí z čistého výdělku. Vypočítá se tím způsobem, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů, pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.

Z čisté mzdy se odečte minimum, které vám nesmí zabavit. Jestliže je zbylá částka rovna nebo nižší 9 268 korun, zaokrouhlí se směrem dolů na částku, kterou lze dělit třemi. Maximálně tedy 3 089 korun. Částku, která přesahuje 9 268 korun vám srazí bez omezení.

  • 1. třetina zbytku čisté mzdy je stanovena na nepřednostní pohledávky
  • 2. třetina je určena na přednostní pohledávky (pokud nejsou, vyplatí se částka povinnému). Jestliže 2. třetina částky nevystačuje na všechny přednostní pohledávky, převádí se část přednostních pohledávek do 1.třetiny.
  • 3. třetina se vyplatí povinnému

Příklad exekuční srážky ze mzdy

Výpočet je pro ženatého muže, který žije s manželkou a vyživuje dvě děti.

  • Nezabavitelná částka na osobu povinného: 6 178,67 korun
  • Nezabavitelná částka na manželku: 1 544,67 korun
  • Nezabavitelná částka na 1. dítě: 1 544,67 korun
  • Nezabavitelná částka na 2. dítě: 1 544,67 korun
  • Celková základní nezabavitelná částka: 10 812,68 korun

 

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top