skip to Main Content

Povodním české domácnosti čelí takřka každý rok. Během posledních let u nás povodně způsobily škody v řádech sta miliard korun, a to mluvíme pouze o domácnostech. Díky pojištění nemovitosti proti povodni můžete náklady na nápravu škod snížit. Ne všechny pojišťovny však takový produkt nabízí a když ano, tak hlavním hlediskem je to, kde vaše nemovitost stojí.

Jak velkému riziku povodně je vystavena zrovna vaše nemovitost?

Tuto informaci zjistíte poměrně snadno pomocí aplikace České asociace pojišťoven. Mapa povodňových zón je veřejně přístupná a informace nejsou nijak zpoplatněny. K dispozici je zde.

Povodňová mapa zahrnuje celé území ČR a ukazuje rozliv povodní podle síly toku. Každý objekt je zařazen do určité zóny dle toho, kolikaletou vodou právě toto místo ohrožuje.

  • povodňová mapa se pravidelně aktualizuje
  • povodňová mapa pokrývá až 30 000 km vodních toků včetně těch menších s plochou 5 km2

V souvislosti s výskytem povodní se můžete setkat s termíny jako stoletá voda, padesátiletá voda apod. Pokud je nějaká zóna ohrožena stoletou vodou, neznamená to, že se tudy jednou za 100 let prožene velká voda, ale že pravděpodobnost výskytu povodně je zde 1%. U padesátileté vody je pravděpodobnost 2%. U desetileté vody je to 10% pravděpodobnost apod.

Přibližně 3-4% nemovitostí spadá do nepojistitelné zóny.

Rizikové povodňové zóny

Povodňové mapy na základě stupně reálného rizika vzniku záplav vymezují 4 rizikové zóny. Pojišťovny při sjednání nemovitosti proti povodni vychází hlavně z toho, ve které z těchto zón se nemovitost nachází. Z povodňové mapy vychází všechny členské pojišťovny Členské asociace pojišťoven, přičemž zohledňují také historické události celé oblasti, týkajících se povodní.
1.    riziková zóna – riziko povodní je zde zcela zanedbatelné, spadají sem oblasti nad úrovní 500-leté vody. V České republice přibližně 70% nemovitostí spadá právě do této zóny.
2.    riziková zóna – jedná se o oblasti se zvýšeným rizikem povodní, které již povodně v minulosti zasáhly, a kterým hrozí riziko 100 až 500-leté vody.
3.    riziková zónastřední stupeň nebezpečí výskytu povodní. Řadí se sem oblasti ohrožené 50-letou vodou.
4.    riziková zónavysoké riziko ohrožení povodní. Oblasti zasažené 10-letou vodou. V ČR je do této zóny zahrnuto 3-4% nemovitostí.

Kdy je pojištění nemovitosti proti povodni obvykle zamítnuto?

Pojišťovna se vždy rozhoduje na základě toho, do jaké rizikové zóny vaše nemovitost spadá. Cena pojištění je pak různá a závisí na tom, jak velké je v oblasti riziko záplav a povodní. Obecně platí pravidlo, že čím vyšší vám hrozí riziko povodní, tím vyšší pojistné zaplatíte. S každou rizikovou zónou se cena pojistného navyšuje přibližně až o 35%.

Takřka bezproblémovou skupinu představují nemovitosti nacházející se v 1. rizikové zóně.  Druhá a třetí riziková skupina už je lépe prověřována a cenově oproti první skupině znevýhodněna a pojištěna s přirážkou.

Nemovitost nacházející se ve 4. rizikové zóně už prakticky proti povodni nepojistíte. I přesto však pojišťovny přistupují ke každé žádosti individuálně. Zohledňuje se například již povedené, ale plánované protipovodňové opatření. Může se tedy samozřejmě stát, že svou nemovitost proti povodni pojistíte, přestože se nacházíte ve 4. rizikové zóně. Například pokud máte byt v jednom z vyšších pater.

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top