skip to Main Content
Dluh na zdravotním pojištění

Pokud jste občanem České republiky s trvalým pobytem v ČR, musíte být veden u své zdravotní pojišťovny a určitým způsobem platit pojištění. Záleží na tom, v jaké kategorii jste u své pojišťovny vedeni. Je možné být veden jako:

  • zaměstnanec – zdravotní pojištění za vás odvádí zaměstnavatel
  • OSVČ – zdravotní pojištění si hradíte sami
  • státní pojištěnec – například důchodci, děti, občané v evidenci úřadu práce, lidé na rodičovské dovolené – zdravotní pojištění za vás odvádí stát
  • OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů – zdravotní pojištění si platíte sami

V každém případě musí zdravotní pojištění být hrazeno. A pokud ne, vzniká vám dluh a zároveň poměrně nepříjemná situace. Myslíte si, že se vám dluh na zdravotním pojištění promlčí? Pletete se. Co dalšího byste ještě měli vědět v případě, že vám vznikl dluh na zdravotním pojištění?

Hrozí vám exekuce

Dluh na zdravotním pojištění je vymahatelný a zdravotní pojišťovny si dlužníky čím dál lépe hlídají. Dluh u zdravotní pojišťovny je pravomocně vymahatelný a k exekuci může dojít rychleji, než tušíte. Vymáhání dluhů se vyhnete jen hodně těžko.

Jméno dlužníka na internetu

U některých zdravotních pojišťoven je běžné, že jména dlužníků zveřejňují na internetu. Pokud jste například živnostník, může taková informace uškodit vašemu dobrému jménu. VZP například na internetu uvádí jména dlužníků s dlužnou částkou 300 000 tisíc korun a výše. Ne všechny zdravotní pojišťovny toto praktikují.

Denně se navyšující penále

Penále ve výši 0,05% z dlužné částky se dlužníkovi účtuje každý den prodlení. Pokud tedy máte dluh na zdravotním pojištění ve výši 10 000 korun, ročně se vám dluh jenom díky penále navýší o 1 825 korun. Právně vymahatelné je samozřejmě i zmíněné penále.

Dluh na zdravotním pojištění je nepromlčitelný

Promlčení dluhu na zdravotním pojištění není příliš reálné a spoléhat na něco takového je v každém případě značně nerozumné. Promlčecí lhůta pro předepsání dlužného pojistného + penále je ze zákona desetiletá. Každá zdravotní pojišťovna si tuto lhůtu hlídá a má nástroje k tomu, aby k promlčení nedošlo.

Změna pojišťovny situaci neřeší

Leckoho možná napadne, že změní-li zdravotní pojišťovnu, dluhy mu zkrátka budou prominuty. Další omyl. Přesto, že na změnu pojišťovny máte ze zákona nárok vždy od 1. ledna každý nový rok, staré dluhy se vám tímto krokem nepromíjí.

Přehlížet upozornění na dluh se nevyplácí

Exekuce není okamžitá. Zdravotní pojišťovna dlužníka na jeho dluh na zdravotním pojištění upozorní několika písemnými dokumenty, takže je o dluhu informován. Přehlížení těchto upomínek se nevyplácí. Pokud jste aktivní a snažíte se se zdravotní pojišťovnou domluvit, budete rozhodně v lepší situaci, než když si zahrajete na mrtvého brouka. Penále vám neustále naskakuje a hrozba exekuce je s každým dnem děsivější.

Hraďte dluh na zdravotním pojištění ve splátkách!

Pokud jste aktivní, vstřícní a máte-li snahu domluvit se s pojišťovnou, pravděpodobně vám bude nabídnuta možnost splácet dluh na zdravotním pojištění ve splátkách. Ze zákona však na splácení dluhu u zdravotní pojišťovny nemáte nárok, a právě proto je dobré s pojišťovnou komunikovat.

Domluvte se na prominutí penále

Pokud uhradíte veškeré dlužné pojistné a podáte žádost o prominutí penále včas, je možné, že vám zdravotní pojišťovna úhradu penále odpustí. Jestliže však žádost nepodáte včas a na pojistném vám visí dluh, nemáte prakticky šanci ani na částečné snížení penále.

Oznamujte každou změnu včas!

Pokud například přijdete o zaměstnání a jste v evidenci úřadu práce, je třeba tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, a to ve lhůtě do 8 dní. Stejná situace nastává také v případě, že se stáváte osobou samostatně výdělečně činnou. Oznámení trvá několik málo minut, ale může vám ušetřit starosti, dluhy a samozřejmě peníze.

Pokud neplníte své zákonné povinnosti, účtuje si zdravotní pojišťovna pokuty, které jsou taktéž vymahatelné exekučně. Například za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích vám může být udělena pokuta ve výši až několik desítek tisíc.

Manželka mého švagra začala podnikat. Nedařilo se jí, a tak po několika měsících živnost zrušila a byla opět na úřadu práce jako předtím, než začala s podnikáním. Nic z toho prakticky z lajdáctví neoznámila pojišťovně a nyní má u ní dluh už několik tisíc. Úplně zbytečně.
Táňa, Mladá Boleslav

 

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top