skip to Main Content

Životní pojištění se vyplatí nejen v nejistých dobách, ale především jako zajištění rodiny v nejrůznějších nepříznivých a nenadálých situacích. Může mít podobu kapitálového životního pojištění, kdy člověk naspořené peníze může využít třeba jako přilepšení na důchod. Jaké výhody a nevýhody má životní pojištění?

Vyplatí se vůbec životní pojištění? Vždyť pojištěnec samotný z takového produktu nemusí mít vůbec žádné výhody. Životní pojištění má chránit pojištěnce i jeho rodinu před důsledky nejrůznějších životních situací. Životní pojištění lze rozdělit na 2 základní druhy:

 • Investiční a kapitálové životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění

Pokud o životním pojištění uvažujete, vyplatí se ho uzavřít spíš dříve, než později, protože po 50. roce života vzrůstají zdravotní rizika a kalkulace pojišťoven tento fakt odráží. Čím více let vám je, tím vyšší pojistné platíte.

Před samotným uzavřením životního pojištění je třeba si ujasnit, co od tohoto produktu vlastně očekáváte:

 • na co se chcete pojistit?
 • jaká by měla být pojistná částka?
 • jak velké měsíční pojistné jste schopni platit?
 • má vaše životní pojištění sloužit ke krytí rizik nebo má současně sloužit jako spoření?

Rizikové životní pojištění – kryje riziko smrti a jeho součástí není spoření. Veškeré pojistné jde na krytí rizik a je ideální pro pojištěnce, jejichž cílem je finančně zabezpečit rodinu v případě své smrti. Toto životní pojištění může krýt také riziko trvalé invalidity, úrazu apod.

Kapitálové životní pojištění – je označováno též jako důchodové pojištění a tvoří ho pojištění pro případ smrti a dožití. Pokud klient zemře, vyplatí se sjednaná pojisná částka. Pokud se klient dožije konce pojistné smlouvy, dostane smluvenou pojistnou částku na dožití. Je ideální pro ty, kteří chtějí mí pojistnou ochranu rizik a zároveň by rádi měli garantované peníze na dožití.
Investiční životní pojištění – kombinuje pojištění pro případ smrti a možnost investice části pojistného do podílových fondů. Naspořená částka je v tomto případě pohyblivá a závislá na investiční strategii. Pokud pojištěnec zemře, vyplácí se pozůstalým sjednaná částka nebo aktuální hodnota na účtu, popřípadě obojí. Pokud se pojištěnec dožije konce pojistné smlouvy, vyplácí se aktuální hodnota naspořených financí.

Jaká by měla být optimální pojistná částka? Nejlépe 2 – 3 násobek ročního příjmu pojištěnce. Délka pojištění by měla být alespoň 10 let. Poté je dobré zvážit, zda životní pojištění vyhovuje vašim představám a schopnostem a popřípadě ho upravit.

V současné době si nesmírné množství lidí sjednává hypotéku a bere nejrůznější půjčky. Pokud se však stane nějaká nenadálá událost či tragédie, pojištěnec či jeho pozůstalí mohou mít se splácením hypotéky velké problémy. Životní pojištění může být dost užitečné právě v takovýchto situacích.

Výhody životního pojištění

 • pojistná ochrana
 • zhodnocení financí
 • vklady do pojištění nejsou zahrnuty do exekuce
 • možnost vinkulace pojištění ve prospěch jiné osoby

Nevýhody životního pojištění

 • pokud zvolíte špatnou strategii, nebudou vaše peníze nijak zhodnoceny
 • pokud vypovíte smlouvu během prvních let, počítejte s vysokými ztrátami
 • v případě dožití vám není zaručeno vyplacení zhodnocení
 • s naspořenými financemi je obvykle možné manipulovat až po ukončení pojištění
 • pojišťovna vás může odmítnout (například trpíte-li závažnou nemocí)
 • při vyšších nákladech pojišťovny je nižší zhodnocení

Mám sjednané kapitálové životní pojištění na 500 000 korun a měsíčně si platím 400,- Kč. Osobně se mi zdá lepší než investiční životní pojištění.
Mirka

Hodnocení
0 / 5 0

Vaše hodnocení:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top